- Aplicabilitate -


Elementele de zidărie și elementele de coloane din beton se pot utiliza multilateral de la pereți pentru pivnițe până la zidărie garduri, de la pereți de susținere până la pereți despărțitori, de la fundația caselor la depozite industriale și până la construcții agricole:

Contraforturi Zidărie garduri și coloane garduri


Pilaștri pentru porți și construcții garduri Pereți despărțitori


Pereți principali Fundația caselor și garaje


Construcții industriale și agricole Pivnițe